Příprava půdy pro přirozenou obnovu

Jako speciální služba je dále příprava lesní půdy pro přirozenou obnovu lesních porostů. Služba je zajišťována mechanickou přípravou půdy pomocí malotraktoru VITHARA 750 EP s nástavbou mulčovačem nebo naorávací hvězdicí na mechanické zmulčování ostatních ploch a prokypření lesní půdy za účelem podpory přirozeného zmlazení s cílem navýšení přirozené obnovy v lesních porostech.

Cena této služby za plochu v Kč/​ha dohodou dle terénních a porostních podmínek.