Parametry dodávaného palivového dříví

Technické požadavky na Palivové dřevo
dle ČSN 480055 jehličnaté a ČSN 480056 listnaté.

rozměry:

Minimální tloušťka na slabém konci 3 cm.

Maximální tloušťka na silném konci 30 cm, po dohodě možno silnější.

Minimální délka 25 cm, maximální délka 2 m, po dohodě možno delší.

Tolerance délek v dodávce +/- 25%.

kvalita:

Povoleny jsou veškeré vady včetně měkké hniloby a dutin do 70% čela.

Pokud dutina prochází celou délkou kusu musí být rozštípnutý.

Podíl dřeva vyšší jakosti v jednom kusu nesmí překročit délku 1m.

Polena se nesmí při běžné manipulaci rozpadat.

Vyráběné délkové varianty:

Kuláče v délce 1m pouze pokud napadnou při ruční manipulaci — účelově se nevyrábí.

Kuláče hlavně v délce 2m dodáváno převážně přímo z lesa.

Štěpiny v délce 1m z přesílené kulatiny vyrábí se v minimálním objemu.

Štěpiny v délkách 25 cm, 33 cm, 40 cm, 50 cm a 60 cm, vyrábí se dle kapacity štípacího stroje a dostupného dřeva vhodného ke štípání.