Nákup a pronájem lesních pozemků

Lesní družstvo obcí Přídolí má dlouhodobý zájem na nákupu lesních pozemků v regionu a je schopno nabízet obvyklou tržní cenu v místě a čase se zajištěním zaměření pozemků a znaleckého posudku. Cílem je především zcelit a zefektivnit správu lesního majetku.

Zároveň nabízí možnost formou pronájmu lesních pozemků prostřednictvím pachtů zajišťovat na těchto lesních pozemcích komplexní lesnickou činnost s odbornou správou lesů.