Komplexní správa lesů a výkon funkce OLH

Lesní družstvo obcí Přídolí se zabývá komplexními službami v oblasti lesního hospodářství. Hlavní činností je výkon odborné správy lesů, administrace dotací, těžební a pěstební práce s následnou ochranou lesa. Funkce odborného lesního hospodáře je vykonávána ředitelem Ing. Bc. Jiřím Čtvrtníkem a vlastní činnost družstva zajišťuje odborný lesnický personál kategorie THP. Administrativní činnost zajišťuje administrativní pracovník THP, který také na základě objednávek realizuje vlastní prodej a dopravu paliva ke konečným zákazníkům. 

Vlastní těžební a pěstební činnost je zajišťována především prostřednictvím místních OSVČ. Na skladě v Horšově nedaleko Kaplice je umístěna výroba paliva s následnou dopravou, kde pracující 2 vlastní zaměstnanci.

Těmito činnostmi je zajištěna komplexnost služeb na svěřeném lesním majetku s přesahem nabídky komplexních služeb či služby pro další podnikatelské subjekty a drobné vlastníky lesů v regionu.