Lesní pedagogika

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v lese. Prohlubuje zájem veřejnosti o les, zlepšuje vztah člověka k přírodě a podporuje pochopení práce lesníků s významem hospodaření v lese.

Lesní pedagogika družstva je založena na spolupráci s místními základními školami a mateřskými školami formou vzdělávání, které umožňuje zprostředkovat zábavnou a poučnou formu pomocí prožitku přímo v prostředí lesa doplnit vědomosti s cílem formovat kladný vztah mladé generace obecně k přírodě a lesu do budoucna.