Obchodní činnost - výkup a prodej dřeva

Lesní družstvo obcí Přídolí nabízí výkup surového dříví v lese na lokalitě P nebo OM nebo obchod všech sortimentů dříví na lokalitě OM či MES do tuzemska a zahraničí především v Jihočeském kraji za tržní ceny dříví v daném období na trhu se dřívím se zajištěním dopravy ke konečnému odběrateli. Možnost zajištění aukčního prodeje dříví formou aukce či dražby v případě nabídky vhodných sortimentů a za vhodných podmínek na trhu se dřívím. Hlavním cílem je co nejlépe zpeněžit nabízený sortiment v Kč/​m3 obchodním partnerům za standartních obchodních podmínek.